Stichting Nunspeet voor Jezus heeft de ANBI status. 
Giften zijn zodoende fiscaal aftrekbaar.  

Onze gegevens:
Stichting Nunspeet voor Jezus
Bankrekeningnummer: NL 22 INGB 0675 6077 28
Mailadres: info@nunspeetvoorjezus.nl
KVK: 84406542
RSIN:863199161

Doelstelling:
Het (doen) uitdragen en uitoefenen van het christelijk geloof, onder meer door het organiseren van kerkdiensten, zowel binnen als buiten; het organiseren van diverse werkgroepen; het organiseren van christelijke cursussen en trainingen; het organiseren van christelijke evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten.

Het bestuur van Nunspeet voor Jezus bestaat uit:
Voorzitter: G.M. Meijer
Secretaris: M.T. Overdijk
Penningmeester: D.E. Aalberts

Bestuurders van de stichting ontvangen geen enkele vorm van vergoeding voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan

2023

ANBI 2023 – standaardformulier publicatieplicht

Jaarverslag 2023

2022

ANBI 2022 – Stichting Nunspeet voor Jezus 

Aanvullende gegevens publicatie ANBI 2022v2

2021

Activiteitenverslag 2021

Publicatie 2021 Stichting Nunspeet voor Jezus