Stichting Nunspeet voor Jezus heeft de ANBI status. 
Giften zijn zodoende fiscaal aftrekbaar.  

Onze gegevens:
Stichting Nunspeet voor Jezus
Bankrekeningnummer: NL 22 INGB 0675 6077 28
Mailadres: info@nunspeetvoorjezus.nl
KVK: 84406542
RSIN:863199161

Doelstelling:
Het (doen) uitdragen en uitoefenen van het christelijk geloof, onder meer door het organiseren van kerkdiensten, zowel binnen als buiten; het organiseren van diverse werkgroepen; het organiseren van christelijke cursussen en trainingen; het organiseren van christelijke evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten.

Het bestuur van Nunspeet voor Jezus bestaat uit:
Voorzitter: Gerdine Meijer - Roest
Secretaris: Josien van Heerde
Penningmeester: Rob ten Cate

Bestuurders van de stichting ontvangen geen enkele vorm van vergoeding voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan

ANBI 2022 – Stichting Nunspeet voor Jezus 

Aanvullende gegevens publicatie ANBI 2022v2

Publicatie 2021 Stichting Nunspeet voor Jezus

Activiteitenverslag 2022