Getuigenissen

Getuige zijn begint met een ontmoeting met Jezus

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven ontvangen zouden…

– Johannes 7: 37b-39a (HSV)

Willemieke kwam in september voor het eerst naar een Worshipnight. Gewoon om eens te kijken. Tom de Wal sprak over genezing en op aanmoediging van de persoon naast haar, is ze naar het gebedsteam gelopen. Ze had al vanaf januari pijn in haar heupen en kon niet lang lopen. Er is voor haar gebeden en er is genezing uitgesproken in Jezus naam. Willemieke merkte meteen dat ze minder pijn had en beter kon lopen. De dag daarna was de pijn helemaal weg. Voorheen kon ze maar 50-100 meter lopen, inmiddels loopt ze met plezier 5-10 kilometer. Ze is enorm dankbaar en vindt het allemaal heel bijzonder. God is groot!
Ook Jolanda ging tijdens dezelfde Worshipnight naar het gebedsteam. Ze kwam wel vaker naar de bijeenkomsten, maar was niet eerder naar het gebedsteam gegaan. Ze was depressief en het was erg donker in haar gedachten. In de week erna merkte ze dat 'de last van haar schouders' was genomen. Daar waar het Licht komt, moet de duisternis wijken! Ze dankt God, Halleluja!