CHRISTMAS
Theaterdienst
Marktplein Nunspeet

 **************************

Snel Menu

**************************

Licht van de Wereld (opwekking 595)

Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
Nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
Bij U wil zijn elk moment.

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

~Theaterstuk~

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

~Theaterstuk~

**************************

Stille nacht, heilige nacht

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
werd geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

~Theaterstuk~

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd,
werd G’in stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

~Theaterstuk~

**************************

Licht in de nacht (opwekking 527)

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
‘n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
todat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt de held’re morgen aan.

Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam (2x)

~Theaterstuk~

Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam (2x)

~Theaterstuk~

**************************

Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu
naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der 
eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden,
die Koning.

~Theaterstuk~

**************************

Mary, did you know

Mary, did you know
(Maria, wist je dat)
That your Baby Boy would one day walk on water?
(Dat je zoontje op een dag over water zal lopen?)
Mary, did you know
(Maria, wist je dat)
That your Baby Boy would save our sons and daughters?
(Dat je zoontje onze zoons en dochters zal redden?)
Did you know
(Wist je dat)
That your Baby Boy has come to make you new?
(Dat je zoontje is gekomen om je nieuw te maken?)
This Child that you’ve delivered
(Dit kind dat je ter wereld hebt gebracht)
Will soon deliver you
(Zal jou ook snel verlossen)

~Theaterstuk~

**************************

O come let us adore Him

O come all ye faithful, joyful and triumphant 
(O komt allen trouw, blij en triomfantelijk)
O come ye, O come ye to Bethlehem
(
O komt, o komt naar Bethlehem.)
Come and behold Him, born the King of angels
(
Kom en aanschouw Hem, geboren als Koning der Engelen;)
O come let us adore Him 
(O kom, laten we Hem aanbidden,)
O come let us adore Him
(O kom, laten we Hem aanbidden,)
O come let us adore Him
(O kom, laten we Hem aanbidden,)

Christ the Lord
(Christus de Heer.)

~Theaterstuk~

**************************

Mary, did you know

Mary, did you know
(Maria, wist je dat)
That your Baby Boy would give sight to a blind man?
(Dat je zoontje een blinde man weer zal laten zien?)
Mary, did you know
(Maria, wist je dat)
That your Baby Boy would calm a storm with His hand?
(Dat je zoontje een storm zal kalmeren met zijn hand?)
Did you know
(Wist je dat)
That your baby boy has walked where angels trod?
(Dat je zoontje heeft gelopen waar de engelen  hebben gelopen?)
And when you kissed your little Baby
(Als je je kleine baby kust)
You’ve kissed the face of God
(kus je het gezicht van God)

Mary, did you know?
(Maria, wist je dat?)
The blind will see
(De blinden zullen zien)
The deaf will hear
(De doven zullen horen)
And the dead will live again
(en de doden zullen weer leven)
The lame will leap
(De lammen zullen springen)
The dumb will speak
(De stommen zullen spreken)
The praises of The Lamb
(De lofprijzing aan het Lam)

~Theaterstuk~

**************************

Eer zij God

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

~Theaterstuk~

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

**************************

Gift geven

Help mee de kosten van deze dienst en/of andere activiteiten te dragen:

  Klik op deze link om aan ons te geven. 

Dank je wel! 

**************************

Contact

Stichting Nunspeet voor Jezus
Nijverheidsweg 101
8071 DD  NUNSPEET

Graag contact met ons?
Klik op deze link: Nunspeet voor Jezus

**************************